Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Försäkringskassans föreskrifter (2011:1106) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag1)

Utkom från trycket den 15 november 2011
beslutade den 28 oktober 2011.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 2 procent från och med den 1 februari 2012.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1106

(Utkom d. 15 nov. 2011.)