Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Försäkringskassans föreskrifter (2012:671) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag1)

Utkom från trycket den 27 november 2012
beslutade den 9 november 2012.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 1 procent från och med den 1 februari 2013.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:671

(Utkom d. 27 dec. 2012.)