Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Försäkringskassans (2014:1362) föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag1)

Utkom från trycket den 2 december 2014

beslutade den 11 november 2014.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte ska ändras från och med den 1 februari 2015.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1362

(Utkom d. 2 dec. 2014.)