Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer

Publicerad den 29 juni 2018

Utfärdad den 20 juni 2018

1 §

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd prövar frågor enligt 5 § andra stycket lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer.

2 §

Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har godkänt att ett utländskt beslut om adoption ska gälla i Sverige enligt 5 § andra stycket, 6 eller 7 § lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer, ska myndigheten när beslutet har fått laga kraft underrätta

  1. Skatteverket,

  2. socialnämnden i den kommun där den som har adopterats är folkbokförd om han eller hon inte har fyllt 18 år,

  3. Försäkringskassan om den som har adopterats inte har fyllt 18 år, och

  4. Centrala studiestödsnämnden om den som har adopterats har fyllt 15 men inte 18 år.

Om en allmän förvaltningsdomstol efter överklagande har meddelat ett beslut som avses i första stycket, ska domstolen lämna underrättelse enligt vad som anges där.