Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1952:651) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Åsele, Fredrika, Dorotea, Stensele och Malå socknar i Västerbottens län

Utfärdad den 3 oktober 1952.

Med stöd av 12 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t, på framställning av skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län, funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13 19 §§ samma lag, äga rum inom följande skogsvårdsområden i Västerbottens län, nämligen Graned, Granfors, Granselelund, Gäddträsk, Hedmark, Karonsbo, Königslund, Lyckan-Ulriksdal, Norrås och Vänjaurträsk i Lycksele socken, Almsele, Gavsele, Lomsjö, Sörstrand, Söråsele och Tallberg i Åsele socken, Orrberg i Fredrika socken, Harrsjöhöjden i Dorotea socken, Strömsund och Strömsund II i Stensele socken samt Lövberg i Malå socken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1952:651

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 nov. 1952.