Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1954:17) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län

Utfärdad den 5 februari 1954.

Med stöd av 12 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl Maj:t, på framställning av skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län, funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13 19 §§ samma lag, äga rum inom följande skogsvårdsområden i Norrbottens län, nämligen Vitträsk, Flakaberg, Mäntyvaara, Ruutirova, Satter, Vähävaara, Mårdsel, Risträsk, Suobbat, Västerberg-Neitaskaite och Yrttivaara i Gällivare socken, Järvträsk-Stenbacken, Fjällbonäs, Högbränna, Stormyrheden, Lappträsk, Akkavare, Renvallen och Tjappsåive i Arvidsjaurs socken, Kilkok, Lillåstrand-Tjäruträsk, Vuollerim, Vajkijaur, Krokamyran och Messaure i Jokkmokks socken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1954:17

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 mars 1954.