Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1955:23) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Stensele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar i Västerbottens län

Utfärdad den 4 februari 1955.

Med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13 19 §§ samma lag, äga rum inom följande skogsvårdsområden i Västerbottens län, nämligen Betsele, Brattfors, Bäverträsk, Flakaträsk, Hedlunda, Lomfors, Tannträsk och Vänjaurbäck i Lycksele socken, Kaskeloukt V:a och Kaskeloukt Ö:a i Stensele socken, Stalon i Vilhelmina socken, Grynberget, Lavsjö, Storbäck, Svanabyn och Ullsjöberg i Dorotea socken, Björksele, Borgen och Sörnoret i Åsele socken samt Baksjöliden och Stensjö i Fredrika socken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1955:23

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 mars 1955.