Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1957:11) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare och Jokkmokks socknar i Norrbottens län

Utfärdad den 18 januari 1957.

Med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13 19 §§ samma lag, äga rum inom följande skogsvårdsområden i Norrbottens län, nämligen Abborrträsk, Glommersträsk, Hålberg, Högheden, Jerfojaur, Nyvall, Palkovare, Pjesker, Salt- & Fetmyran, Sandträsk, Sarvasåive, Suddesjaur, Utterliden, Utterträsk och Ånäs i Arvidsjaurs socken, Nyliden i Arjeplogs socken, Hakkas, Killingi, Pahtapalo, Palohuornas, Purnu, Rattukkavaara, Skröven, Soutojärvi, Tidnokenttä, Torasjärvi och Torrivaara i Gällivare socken samt Dragnäs, Kuouka, Porsi, Purkijaur och Randijaur i Jokkmokks socken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1957:11

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 mars 1957.