Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1964:93) om betesreglering inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län

Utfärdad den 17 april 1964.

Med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13 19 §§ samma lag, äga rum inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1964:93

(Utkom d. 30 april 1964.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.