Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förköpskungörelse (1967:873) FörköpskungörelsenDenna kungörelse upphör enligt F (2010:264) att gälla vid utgången av april 2010.I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:Den upphävda förordningen gäller fortfarande vid en försäljning av fast egendom eller tomträtt i sådan egendom, om kommunen före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § den upphävda förköpslagen (1967:868).Kommentaren uppdaterad per 1 april 2010 SFS 2010:36 – Regeringen föreskriver att 5 § förköpskungörelsen (1967:873) ska ha följande lydelse. Av Lotta Hardvik Cederstierna: Ändringen är en följd av att lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. har upphävts. Förköpsrätt enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868)Beträffande rubriken, se 1 §1 §Förköpsrätt enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868) föreligger endast inom de områden som anges i bilaga till denna kungörelse. Förordning (1984:303). Förutv. 1 § upphävd g. F 1979:901. Ang. bilagan se SFS 1999:374.Kommunens underrättelseskyldighet när kommunen avstår från att utöva förköpsrättBeträffande rubriken, se 2 §2 §Har kommun i fall som avses i 4 § förköpslagen beslutat avstå från att utöva förköpsrätt, skall den som hos kommunen väckt frågan utan dröjsmål underrättas om beslutet. Förordning (1979:901). Säljares eller köpares anmälan till kommunen om försäljning3 §3 §Anmälan till kommun enligt 7 § andra stycket förköpslagen bör innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adresser.Inskrivningsmyndighetens åligganden med anledning av lagfartsansökan4 §4 §Inskrivningsmyndigheten skall bedöma frågan om förköpsrätt inte får utövas med hänsyn till en fastighets användningssätt enligt 3 § första stycket 1 förköpslagen (1967:868) på grundval av bevis om fastighetens typkod året närmast före det år då lagfarten söks, om annan utredning inte läggs fram. Motsvarande fråga med hänsyn till fastighets ägovidd bedöms av inskrivningsmyndigheten på grundval av innehållet i fastighetsregistrets allmänna del. Kan frågan inte avgöras med ledning härav, skall den bedömas med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning. Förordning (2000:312). 5 §5 §Kan ansökan om lagfart inte bifallas på grund av att frågan om förköp inte är avgjord, ska inskrivningsmyndigheten inom två veckor från den inskrivningsdag då ansökningen gjordes underrätta den eller de kommuner, där den fasta egendomen är belägen, om ansökningen. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den inskrivningsdag då lagfart söktes samt om säljarens och köparens namn och adresser. Till underrättelsen ska fogas en bestyrkt kopia av köpehandlingen.Underrättelse enligt första stycket ska inte ske, om förvärvstillstånd fordras enligt jordförvärvslagen (1979:230). F (2010:36). Länsstyrelsens åligganden med anledning av ansökan om förvärvstillståndBeträffande rubriken, se 6 §6 §Får ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) ej prövas på grund av 10 § andra stycket samma lag, skall länsstyrelsen genast underrätta den eller de kommuner, där den fasta egendomen är belägen, om ansökningen.Underrättelse enligt första stycket skall vara åtföljd av styrkt avskrift av köpehandlingen, om sådan ingivits, samt innehålla uppgift om den dag då ansökningen gjordes, egendomens beteckning samt säljarens och köparens namn och adresser. Om köpehandling inges senare, skall styrkt avskrift av handlingen genast tillställas kommunen.I fall som avses i första stycket skall säljare och köpare underrättas om länsstyrelsens åtgärd med anledning av ansökningen. F (2005:415). 7 §7 § har upphävts genom förordning (1999:852). Kommuns underrättelseskyldighet när kommunen beslutar att ej utöva förköpsrätt8 §8 §Har kommun efter ansökan eller anmälan som avses i 7 § andra stycket förköpslagen (1967:868) beslutat att inte utöva förköpsrätt, skall den som gjort ansökningen eller anmälningen utan dröjsmål underrättas om beslutet. Om kommunen mottagit underrättelse som avses i 5 eller 6 § denna kungörelse från inskrivningsmyndigheten eller länsstyrelsen, skall även den myndigheten underrättas om beslutet. Förordning (1999:852). Kommunens åligganden när förköpsrätt utövas9 §9 §Underrättelse till säljare och köpare enligt 7 § första stycket förköpslagen (1967:868) om beslut att utöva förköpsrätt ska innehålla upplysning om bestämmelserna i 9 § första och andra styckena samma lag om bestridande av förköpsrätt och tiden inom vilken bestridandet ska anmälas. F (2008:164). 10 §10 §Anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § första stycket förköpslagen om beslut att utöva förköpsrätt skall vara åtföljd av styrkta avskrifter av köpehandlingen och beslutet. Kungörelse (1971:707). 11 §11 §Har kommunen beslutat att utöva förköpsrätt sedan kommunen erhållit underrättelse enligt 6 §, skall länsstyrelsen underrättas om beslutet. Sedan det blivit avgjort huruvida förköp äger rum, skall myndigheten underrättas. Förordning (1999:852). Kommunens åligganden när tillstånd till förköp sökes12 §12 §Ansökan om tillstånd till förköp enligt 9 § första stycket förköpslagen skall vara åtföljd av styrkt avskrift av köpehandlingen, av gravationsbevis och av bevis huruvida talan förts mot kommunens beslut att utöva förköpsrätt samt av den utredning kommunen åberopar till stöd för ansökningen.SlutbestämmelserBeträffande rubriken, se 12 a §12 a §Bestämmelserna i 1–6 och 8–12 §§ gäller i tillämpliga delar även när försäljning omfattar tomträtt. Därvid skall vad som sägs om fastighet och fastighetsägare i stället avse tomträtt respektive tomträttshavare. Vad som sägs om lagfart skall avse inskrivning av förvärv av tomträtt. Förordning (1999:852). 13 §13 §Bestämmelserna i 1–6 och 8–12 a §§ om försäljning av fast egendom och tomträtt skall tillämpas också när sådan egendom eller rätt går i byte. Förordning (1999:852). BilagaOmråden inom vilka förköpsrätt föreligger enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868)
Östhammars kommun  
Trakten Öregrund 
Trosa kommun  
Trakterna 
Aktern Alpen 1AnkaretBabord 2Babord 4BaderskanBagerietBarkskeppetBarlastenBarrskogenBiskopenBjörklövetBlommanBogserbåtenBollbackenBondenBoställetBiggenBrogårdenBryggerietBåthusetBåtmannenBäckahästenDelfinenDiakonenDiakonissanDurkenDykarenEnighetenFartygetFiskarenFiskekapelletFiskpigan 2FlaggskeppetFockenForellenFregattenFrihetenFullriggarenFyrskeppetFäderneslandetFärgarenFärjanFörenGaleasenGalärenGamla StadenGinskärGistgårdenGråsälenHajenHammarenHandlandenHoppetJollenJungfrutomtenJungmannenKajakenKajutanKanadensarenKanotenKaptenenKarlsborgKlyvarenKompassenKorvettenKrogenKrukmakarenKruthusetKräklanKutenKutternKvarnbackenKvarnstenenKvarnvingenKyrkanKyrkovärdenKyrkängenKölenKörsbärskällanLanternanLillökanLinjeskeppetLivbåtenLotsbåtenMangelbodenMarknadenMaskinistenMastenMatrosenMitranMjölnarenNotkarlenNotökanNäckenOrganistenPaddelnPredikantenProstenPråmenPunschhandlarenRegalskeppetRelingenRepslagarenResande manRiksnyckelnRoddarenRoddökanRodretRorsmannenRuffenRönneboSaltmätarenSeglarenSegletSjukstuganSjöbodenSkepparenSkotetSkrovetSkutanSkärborgarenSkäretSkärfogdenSkärlagetSkärlagsbibelnSkärlagskistanSkärlagstrummanSkötkarlenSlagskeppetSlupenSmedjanSmäckenSnipanStalletStenbrottetStorökanStorökan 9StrömmenStyrbordStyrmannenStyva LasseStävenSvepökanSälenTimmermannenTjärfinnarenTrosaTrosa kvarnTrosalundTrosalundsbergetTrålarenTullarenTågvirketUtsiktenUtternValenVikingaskeppetVikingaskeppet 10VitalisÅgubbenÅngbåtenÅranÅrtullenÄngenÖkan 
Borgholms kommun  
Trakterna 
Afrika AkacianAklejanAlenAlmenAmfionArabenAskenAspenAtollenAxetBjörkenBjörnenBleckslagarenBlåklintenBlåsippanBofinkenBokenBondenBorgenBorgholm, blocken 11–14Borgholms-LugnetBönanCedernCeresCubaCypressenDelfinDoppingenDuvanEkenEnenEngelenEnighetenFlädernFrejaGarvarenGotlandGranenGripenGullvivanGurkanGärdetGästgivarenGötaHackspettenHagenHagtornetHallandHammarenHasselnHavrenHerkulesHorvanHäggenHökenIslandJämtlandKalmarKamelenKastanjenKilen NorraKilen SödraKlövernKorallenKornetKorpenKronanKörsbärsträdetLantgårdenLindenLärkanLökenLönnenMalmsborgMjölnarenMorotenMurarenMålarenMånenMåsenNoreNorgeNyckelnNäktergalenNötväckanOdenOrionOstenOxelnPalsternackanPassadenPilenPlogenPlommonträdetPoppelnPåvenPäronträdetQvarnenRapsenRiksäppletRosenforsRosenträdetRunanRysslandRådhusetRågenRödbetanRödhakenRönnenSjömannenSkepparenSkomakarenSkräddarenSmörblommanSnödroppenSockerbetanSolrosenSparvenSpiranStarenStenhuggarenStrandboStrandenSvalanSveaSverigeSvärdetSågarenSälgenTalgoxenTallenTegenThetisThujanTomatenTorTorparenTorpetTraktornTrastenTulpanenTröskanTörnrosenUgglanUranusVarmbadhusetVerdandiVetetVillakvarteretViolenVipanVitkålenVitsippanVårenYfvikaYmerZebranZelandÅkarenÅkernÅlandÄngenÄppelträdetÄranÄrlanÄrtanÖland 
Mörbylånga kommun  
Trakterna 
Alen AlmenAskenBadstugetäktenBeckasinenBengtstorpBietBjörkenBjörnBjörnhovdaBjörnhovdatäktenBlåklintenBokenBromsenBönanCupidoDalianDammenDanskenDrakenDrönarenDuvanDvärgenEjdernEkenFalkenFinkenFjärilenFluganFlundranFärjestadenGarvarenGastenGetingenGladanGranenGurkanGäddanGästgivarenGötaHavrenHerkulesHjortenHotelletHovslagarenHuldranHumlanHyacintenHägernHästenHäxanHökenJupiterJättenKanonenKornetKulanKöpmannenLarvenLotsenLärkanLöjanMagasinetMandelblommanMaskrosenMatrosenMerkuriusMesenMygganMyranMåsenMörbylångaMörbylånga kyrkaMörbylånga köpingMörbylångatäktenNejlikanNeptunNorra BårbyOxenPilenPlåtslagarenPrästkragenPumpanPåskliljanResedanRingblommanRunsbäckRunsbäckstäktenRågenSikenSillenSjömannenSkalbaggenSkansenSkogsbySkogsråetSkyttenSlägganSländanSnäckanSolrosenSpindelnSpättanSpöketStekelnStyrmannenSvanenSveaSvenskenSyrenenTallenTingsplanenTjurenTomtenTorslundaTrolletTulpanenTusenskönanTångenTärnanUgglanVallmonVattumannenVenusVetetVikingenViolenVipanVulkanusVättenÅkarenÅlenÄlvanÄrlanÄrtanÖrnen 
Gotlands kommun  
Trakten 
Visby Innerstaden 
Kungälvs kommun  
Trakten 
Marstrand 
Lysekils kommun  
Trakterna 
Alsbäck AngårdBarkedalBibergBrandserödBrastadBrastads-BackaBrastads-BergBrastads-BergaBrastads-HällerBrastads-LyckeBrastads-ÖnaBräckeBuaBävernDalarydDalskogenDjupedalDonaEvensåsFedjanFjällaFlatFröjdendalGamlestanGrorödGrönskultGunnesboHalsHamreHedenHolländarödHolmaHolmerödHumlekärrHäggvallHärmundsrödImmestadIslandsbergKegaKorsebergKrokenKronbergetKvarndammenKyrkojordenKyrkvikKådeneKärrLassehagaLidLilla BergLilla HedeLundLyseLyse Gamla KyrkaLyse-BergaLyse-FiskebäckLyse-HogenLyse-LyckeLysestrandLögenLönndalMariedalMedboNolbyNorrkilaNärebyNötebergPrästtorpRyxöRyxödalenRödRörvallSandåkerSivikSkaftöSkaftö-BackaSkaftö-BergSkaftö-FiskebäckSkalSkopekärrSkårSköllungenSlättenSlättnaStaleStockevikStora BergStora HedeStuverödSälebySämSämstadSödra HamnenSörkilaTorgestadTorpetTorödTromängenTrälebergTuntorpTänumUlserödVägerödÖdsmålÖhedÖstebo 
Orusts kommun  
Trakterna 
Barrevik EdshultEdshultshallHällevikHärmanöKäringönKöpmansgårdenMollösundNösundToftaTången 
Sotenäs kommun  
Hela kommunen 
Strömstads kommun  
Trakterna 
Alkan AndenAskenBacksippanBarkenBergetBjörkenBjörktickanBlåmesenBlåsippanBofinkenBokenBrevikBriggenBrinkenBrunnäsBränneriängenBrödtickanDiskuskastarenDomherrenDrejarenEjdernEkenEnenErlandserödFalkenFasanenFiskarenFiskarknopenFjällskivlingenFregattenFuranFårtickanFärgarenGaleasenGalärenGladanGranenGranitenGrentickanGrisslanGäddanGökenHackspettenHajenHantverkarenHarenHasselnHattmurklanHedenHovslagarenHummernHäcklöparenHägernHäggenHällestrandHöjdhopparenHökenHöstmusseronenJaktenKajanKileKoralltickanKorpenKorshamnKosters-RödKrabbanKristallenKullenKulstötarenKungshuvudetKvarnenKyrkosundKänseknopenLabbenLaholmenLaxöringenLiljanLimmarenLindenLundenLånganLångegärdeLångöLängdhopparenLärkanLärksoppenLönnenLöparenMagisternMakrillenManetenMariedalMinkenMontörenMorkullanMossenMålarenMårdenMåsenMärlspikenNord-KosterNorra SlönNorrkärrPilenPlåtslagarenPrickertenPrickmusseronenRektornRenenRiddarenRiggskruvenRipanRåbandsknopenRådjuretRåkanRåssöRäkanRönnenSadelmakarenSaltholmenSardinenSillenSkatanSkepparenSkomakarenSkonertenSkräddarenSlaktarenSliparenSlupenSläggkastarenSmedenSmörsoppenSnickarenSolbackenSommarmusseronenSothönanSparvenSpindelnSpinnarenSpjutkastarenSplitshornetSpovenStaleStavhopparenStenbitenStenhuggarenStenmurklanStensoppenStorkenStrömstadSurbrunnSvalanSvanenSälgenTalgoxenTallenTjädernTofsvipanTomtenToppmurklanTorskenTrastenTrolletTärnanUgglanUvenVadarenVeterinärenVipanVitsippanVårmusseronenÅlenÄlgenÄlvanÄngenÄrlanÖrnenÖverhandsknopen 
Tanums kommun  
Trakterna 
Aleviken AmundholmenArendalBarlindBickjanBjörngårdenBjörnåsBjörnäsBodalenBogenBorgenBorrekärrBottnaBottna-BräckeBottna-HalaBrände HolmenBuarDjupryggenDyngönEdstenEdsvikEjgdeholmenErtserödFjällbackaFligFläskönFårabyGaltöGerlesborgGetryggenGistholmenGluppöGrebbestadGrebyGrötskärGudmundsskäretGåsönHakerödHalvordserödHamburgsundHamburgönHamnHavstenHedeHedenHeeHeljerödHesslandHjärterönHogaHogslättHundenHunstadHällsöHästvamJoreKaneboKarlsdalKidönKilKlåvskärKlättaKlättarnaKnämKragenäsKrossekärrKråkholmenKrägaKuserödKville-AmdalKville-BergaKville-BräckeKville-EjgdeKville-KalvöKville-RörvikKville-TorpKville-ValönKville-ÖdsmålKvillekärrKällareholmenKämperödKärillKärraKärrabyLammönLilla AnråsLilla EnerskärLindönLinnebackaLurs-HogarLångebyLångekärrLångeskärLångåkerLångönLöskaLössgårdMjölkerödMusönMyrenNasserödNorbyNorgårdNorra BackaNorra DyngönNorra VäderöarnaNäbbanNäsNästegårdOstorpOtterönPinnöRaftönRaftötångenRaghnildsholmenResöRisholmenRosstorpetRårödRörviksängenSandbäckSandryggenSannäsSkickerödSkogetorpSkogslidenSkäggerödSkällerödSkärboSkärholmenSkärkällSlängerumpanSlättnaSmedserödSnissholmenStensholmenStora EnerskärSundalSvennebySvenneby-GunnerödSvenneby-SkärperödSvenneby-SolbräckeSvenneby-UlserödSvenneby-ValönSödra RödSödra VäderöarnaTanumTanums-BräckeTanums-EjgdeTanums-GisslerödTanums-KalvöTanums-KlevaTanums-RödTanums-RörvikTanums-SämTanums-UlserödTanums-ÅserödTigerhällanTorgelsholmenTorserödTräsvallTyftaTängeskärUlmekärrUlsholmenUlvekärrUlönVallbostrandVassbackenVassholmarnaVeddöVedholmenVikVrångerödVrångsholmenVrångstadYtterbyÅslerödÖverbyÖvre Tun 
Tjörns kommun  
Trakterna 
Aröd BäckevikFlatholmenHålanHärönKlädesholmenKoholmenNordvikNötsäterRönnängStavsundsholmenStockevikStora DyrönSunnaTjörnekalvToftenäsTubberödÅstol 
Uddevalla kommun  
Trakterna 
Berga BerserödBjällaneBjällansåsBjörkeBjörkerödBjörndalen och MyrenBokenäs KyrkaBokenäs-BackaBokenäs-BergBokenäs-BuaBokenäs-FossenBokenäs-HogenBokenäs-KlevBokenäs-KärrBokenäs-RödBokenäs-ÅkerBäckenBönBönnerödCederslundEgerstenEskilsrödFagergatanFrännerödFultagaFälletGasehogenGråbenegiljanGullmarsbergGunnarbyHjältönHogstorpHumlehedHålanHälebyHällebäckHällerHästeryrHögstaleJordfallKallsåsKamperödKavlandaKlingerödKlåvaKnarrevikKnähammarKolsbyKolvikKråkerödKållerödLanehedLekstaleLilla BräckeLingällLinneboLyckeLögåsNedre KårödNyborgOrrevikPrästängReorserödRisRålandaRörbäckSandbackenSkalSkaverödSkoghemSkredsviks KyrkaSkredsviks PrästgårdSkredsviks-AnnerödSkredsviks-BackaSkredsviks-BergSkredsviks-BråtenSkredsviks-BräckeSkredsviks-BuaSkredsviks-GunnerödSkredsviks-HedeSkredsviks-HogenSkredsviks-KärrSkredsviks-LundenSkredsviks-RyrSkredsviks-SkogenSkredsviks-TorpSkårSkårperödSkälebackenSkötterödStensbackaStora BräckeStudserödSvenseröds PrästgårdSvenslandSvepetorpSörbergetTeganeTorpaneTorserödUtängValåsVäjerödÄskebackaÖdegårdenÖstertågaÖsterödÖvre Kåröd 
Öckerö kommun  
Hela kommunen 
Örnsköldsviks kommun  
Trakterna 
Arvidsbo AxelsboBertilsboDalboFredsboFridsborgFyrplatsenGottfridsboGustavshemHermansboJakobsboKarlsboKristineboKristinehemLovisagårdenLundagårdMarviksgrunnanMyresönMärtaboNorrbysängeNätra-JohanneslundNätra-JohannesroOttosboSjöuddenSkatalandetSundsbackenTrysundaUlvö lotsplatsUlvöhamnUlvönVedinstorpetViklunda 
Åre kommun  
Trakterna 
Björnänge BräckeEnglandHamreHårbörstaLienLundMörvikenSåTottenVikÅre-PrästbordÅre-BergeÅre-Svedje 
Förordning (1999:374). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1967:873 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1968. 1971:707 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972. 1973:545 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1974. 1974:816 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1975. 1979:901 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1980. 1984:303 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1984. 1987:973 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1988. 1991:71 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991. 1992:1375 Denna förordning träder i kraft d. 31 dec. 1992. 1999:374 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999. 1999:852 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. 2000:312 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000. 2005:415 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005. 2008:164 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008. 2010:36 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2010. 2010:264 (Utkom d. 13 april 2010.)