Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp

1 §

Med friköp av kronotorp avses i denna lag att innehavaren av en sådan lägenhet som har upplåtits såsom skogstorp, odlingslägenhet, kolonat, kronotorp eller kronolägenhet och som vid utgången av juni 1992 stod under Domänverkets förvaltning förvärvar lägenheten eller en del av den med äganderätt.

SFS 1992:786

2 §

Vid friköp av kronotorp får fastighetsbildning äga rum utan hinder av villkor som anges i 3 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988).

3 §

Vid friköp av kronotorp behövs inte förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:565

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1980.

SFS 1992:786

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992.