Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1989:731) om godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land

Denna förordning upphör enligt F (2011:360) att gälla vid utgången av maj 2011.

Utfärdad: 1989-08-17

1 §

De organ i övriga nordiska länder som anges i bilaga till denna förordning skall utgöra sådana organ för godkännande av byggprodukter som avses i 8 kap. 29 a § första stycket plan- och bygglagen (1987:10).

2 §

Plan- och bostadsverket får meddela de föreskrifter om avvikelse från bestämmelserna om likställdhet av byggprodukter som behövs enligt 8 kap. 29 a § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10).

Bilaga

Förteckning över sådana organ för godkännande av byggprodukter som avses i 8 kap. 29 a § första stycket plan- och bygglagen (1987:10)

Danmark

Boligministeriets godkendelsessekretariat for materialer og konstruktioner, SFS1989-0731

Boligministeriets godkendelsessekretariat for vand- og afløbsmateriel, SFS1989-0731

Dansk standardiseringsråd SFS1989-0731

Finland

Miljöministeriet SFS1989-0731

Inrikesministeriet SFS1989-0731

Föreningen för kvalitetskontroll av träkonstruktioner rf SFS1989-0731

Kvalitetskontroll för betongindustrin rf SFS1989-0731

Föreningen för kvalitetskontroll av stålkonstruktioner SFS1989-0731

Statens tekniska forskningscentral (VTT), Betong- och silikattekniska laboratoriet SFS1989-0731

Statens tekniska forskningscentral (VTT), Konstruktionstekniska laboratoriet SFS1989-0731

Island

Rannsóknarstofnun byggingarìðnaðarins (Statens byggeforsknings Institut) SFS1989-0731

Iðntæknistofnun Íslands (Islands industriell-tekniska Institut) SFS1989-0731

Brunam·lastofnun ríkisins (Statens brandtekniska Institut) SFS1989-0731

Rafmagnseftirlit ríkisins (Statens elektricitets inspektion) SFS1989-0731

Norge

Statens bygningstekniske etat SFS1989-0731

Godkjenningsnemnda for bygningselementer SFS1989-0731

Kontrollrådet for betongprodukter SFS1989-0731

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern SFS1989-0731

Norges standardiseringsforbund SFS1989-0731

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:731

Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 1989.

SFS 2011:360

(Utkom d. 19 april 2011.)