Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1993:406) om kommunalt stöd till boendet

Denna lag upphör enlig Lag (2009:47) att gälla den 1 mars 2009.

Utfärdad den 27 maj 1993
Utkom den 8 juni 1993

1 §

En kommun får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att anskaffa eller inneha en permanentbostad.

En kommun får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll skall få en permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det enskilda hushållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.

SFS 2007:479

2 §

Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2007:479

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:406

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 2007:479

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.