Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata

Denna lag upphör enligt Lag (2008:533) att gälla vid utgången av augusti 2008.

Utfärdad den 14 december 1995.
Utkom från trycket den 22 december 1995

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om Statens lantmäteriverk eller Centralnämnden för fastighetsdata efter utgången av år 1995 skall avse Lantmäteriverket.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om Statens lantmäteriverk eller Centralnämnden för fastighetsdata efter utgången av år 1995 skall avse Lantmäteriverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1395

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

SFS 2008:533

(Utkom d. 23 juni 2008.)