Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmätarmyndighet

Denna lag upphör enligt Lag (2008:534) att gälla vid utgången av augusti 2008.

Utfärdad den 14 december 1995.
Utkom den 22 december 1995

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet eller överlantmätarmyndighet efter utgången av år 1995 skall avse lantmäterimyndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1396

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 men skall inte tillämpas i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 2008:534

(Utkom d. 23 juni 2008.)