Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster

Utkom från trycket den 11 september 2007

utfärdad den 30 augusti 2007.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

2 §

Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:701

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2007.