Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:107 Utkom från trycket den 18 mars 2008Förordning om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt;utfärdad den 6 mars 2008.Regeringen föreskriver att det i förordningen om kooperativ hyresrätt (2002:106) ska införas en ny paragraf, 14 a §, och närmast före 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.Elektronisk ansökan14 a §14 a §En ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och en ansökan enligt 13 § denna förordning får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.Bestämmelserna i 2 a, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar gäller.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKSten Andersson(Justitiedepartementet)