Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:164 Utkom från trycket den 22 april 2008Förordning om ändring i förköpskungörelsen (1967:873);utfärdad den 10 april 2008.Regeringen föreskriver att 9 § förköpskungörelsen (1967:873) ska ha följande lydelse.9 §9 §Underrättelse till säljare och köpare enligt 7 § första stycket förköpslagen (1967:868) om beslut att utöva förköpsrätt ska innehålla upplysning om bestämmelserna i 9 § första och andra styckena samma lag om bestridande av förköpsrätt och tiden inom vilken bestridandet ska anmälas.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)