Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:166 Utkom från trycket den 22 april 2008Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);utfärdad den 10 april 2008.Regeringen föreskriver att 21 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska ha följande lydelse.21 §21 §När en begäran om yttrande i ett sammanläggningsärende sänds till inskrivningsmyndigheten ska akten eller de delar av den som behövs för yttrandet bifogas i original eller avskrift.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)