Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:168 Utkom från trycket den 22 april 2008Förordning om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148);utfärdad den 10 april 2008.Regeringen föreskriver i fråga om ledningsrättskungörelsen (1973:1148) att i rubriken närmast före 4 § ordet "inskrivningsmyndighet" ska bytas ut mot "inskrivningsmyndigheten".Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)