Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:179 Utkom från trycket den 22 april 2008Förordning om upphävande av förordningen (1999:1385) om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde;utfärdad den 10 april 2008.Regeringen föreskriver att förordningen (1999:1385) om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområdeSenaste lydelse 2001:1306. ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKHelena Swenzén(Justitiedepartementet)