Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:237 Utkom från trycket den 20 maj 2008Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion;utfärdad den 24 april 2008.Regeringen föreskriver att det i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion ska införas en ny paragraf, 36 a §, av följande lydelse.36 a §36 a §En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) görs av hyresnämnden när det gäller andra anställda än chefen för hyresnämnden.Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra en sådan anmälan när det gäller chefen för hyresnämnden.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKHelena Swenzén(Justitiedepartementet)