Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:929 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs att i 12 § jordförvärvslagen (1979:230)Lagen omtryckt 2005:423. ordet "fastighetsdomstol" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol".Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)