Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1000 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs att i 23 och 28 §§ bostadsförvaltningslagen (1977:792)Senaste lydelse av 28 § 2010:821. ordet "fastighetsdomstolen" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstolen".Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMHenrik Matz(Justitiedepartementet)