Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:62 Utkom från trycket den 1 februari 2011Förordning om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken;utfärdad den 20 januari 2011.Regeringen föreskriver att lagen (2006:142) om ändring i jordabalken, i fråga om 19 kap. 8, 9 och 15 §§, ska träda i kraft den 1 mars 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)