Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:78 Utkom från trycket den 6 mars 2012Lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar;utfärdad den 23 februari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135. föreskrivs att 1 § lagen (1952:166) om häradsallmänningar ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2000:230. Med häradsallmänning förstås i denna lag av ålder bestående häradsallmänning.Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)