Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2012:365) om häradsallmänningar

Utkom från trycket den 13 juni 2012

utfärdad den 31 maj 2012.

1 §

Frågor om avlösning av rätt till delaktighet i häradsallmänning enligt 8 §, bosättningskrav för ledamöter i en allmänningsstyrelse enligt 23 §, allmänningsstämma enligt 37 och 38 §§, prövning, fastställelse och ändring av ett reglemente enligt 40 och 41 §§ samt överklaganden enligt 47 § 1 mom. lagen (1952:166) om häradsallmänningar, prövas av

  1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

  2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

  3. Länsstyrelsen i Skåne län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

  4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västra Götalands eller Hallands län,

  5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

  6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

  7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Norrbottens eller Västerbottens län.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:365

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.