Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:412 Utkom från trycket den 19 juni 2012Lag om upphävande av lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.;utfärdad den 7 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233. föreskrivs att lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)