Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd;

 

Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2001:6) och (AMSFS 1990:3) för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.
På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)