Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:420 Utkom från trycket den 19 juni 2012Förordning om upphävande av kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete;utfärdad den 7 juni 2012.Regeringen föreskriver att kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)