Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket;

 

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013:
  • 1. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning av fastighetsböcker och tomträttsböcker,
  • 2. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:3) för överföring av innehållet i fastighetsböcker och tomträttsböcker till inskrivningsregister,
  • 3. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1996:3) om beredskapsplanering, och
  • 4. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2000:6) för inskrivningsmyndighet om förande av dagbok, akter och minneslista.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)