Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:167 Utkom från trycket den 23 april 2013Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket;utfärdad den 4 april 2013.Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013:Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning av fastighetsböcker och tomträttsböcker,Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:3) för överföring av innehållet i fastighetsböcker och tomträttsböcker till inskrivningsregister,Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1996:3) om beredskapsplanering, ochDomstolsverkets föreskrifter (DVFS 2000:6) för inskrivningsmyndighet om förande av dagbok, akter och minneslista.På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)