Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

Regeringen föreskriver att bilagan till inskrivningsförordningen (2000:309) ska ha följande lydelse.


SFS 2013:494

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2008:852.