Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);

Regeringen föreskriver att 28 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)1 ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015.

På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJohan Danelius(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av 28 § 2001:827.