Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:855 Utkom från trycket den 26 november 2013Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);utfärdad den 14 november 2013.Regeringen föreskriver att 15 a § inskrivningsförordningen (2000:309)Senaste lydelse av 15 a § 2011:61. ska upphöra att gälla vid utgången av december 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)