Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

Regeringen föreskriver att 3 § inskrivningsförordningen (2000:309)1 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2014.

På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av 3 § 2011:61.