Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:348) om energimätning i byggnader

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2014:267) om energimätning i byggnader.

2 §

De krav som följer av 3 § lagen (2014:267) om energimätning i byggnader gäller inte lägenheter som förses med naturgas enbart för matlagningsändamål.

SFS 2014:348

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.