Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:493) om distrikt

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om distriktsindelning av Sverige, som baseras på den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999.

2 §

Sverige är indelat i distrikt vars namn anges i bilagan till denna förordning.

3 §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om distriktsindelningen. Lantmäteriet ska ansvara för att hålla informationen om distriktsindelningen tillgänglig.

4 §

Lantmäteriet ska överföra distriktsindelningen med tillhörande belägenhetsadresser ur fastighetsregistret till Skatteverket i den utsträckning det behövs för redovisningen av uppgift om distrikt i folkbokföringsdatabasen.

SFS 2015:493

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.