Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:1603 Publicerad den 25 oktober 2018Förordning om upphävande av förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för ungaUtfärdad den 18 oktober 2018Regeringen föreskriver att förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga ska upphöra att gälla.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt förordningen.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)