Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:262 Publicerad den 1 maj 2020Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för DomstolsverketUtfärdad den 30 april 2020Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ska ha följande lydelse.3 §3 §Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter.Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)