Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:525 Publicerad den 18 juni 2020Förordning om ändring i förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäderUtfärdad den 17 juni 2020Regeringen föreskriver att det i förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.11 a §11 a §Trots 6 § första stycket får Boverket efter ansökan från stödmottagaren förlänga tiden för slutförande av en åtgärd, om spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 innebär att åtgärden inte kan slutföras vid den tidpunkt som avses i 11 § första stycket. Åtgärden måste dock vara slutförd senast den 30 juni 2021.Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2020.På regeringens vägnarPER BOLUNDKatarina Welin(Finansdepartementet)