Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1851:55 s. 4 ) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera är ansvariga

Hafwa flera förbundit sig att, en för alla och alla för en, betala gäld och ifall förfallotid efter uppsägning beräknas; ware uppsägning, som hos endera sker, ej mot de andra gällande. Har löftesman åtagit sig annans gäld, som sin egen, må, der förfallotiden efter uppsägning jemväl beräknas skall, uppsägning, som hos endera sker, ej eller mot den andra gälla. Lag samma ware och der flera, en för alla och alla för en, ingått sådan borgen, som sagd är, för gäld, som efter uppsägning betalas bör.