Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1855:82 s. 1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.

Utfärdad den 20 juli 1855.

Wi OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt:att Wi, uppå Rikets Ständers underdåniga förslag, funnit godt stadga som följer:

Skall förfallotid för gäld efter uppsägning beräknas; hafwe löftesman lika rätt, som gäldenär, att uppsägning göra och gälden å förfallodagen betala. Är ej aftal om förfallotid gjordt, äge ock gäldenär eller löftesman rätt att betala när han will, ändå att borgenär det ej fordrar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1855:82

(Utkom 20 juli 1855.)