Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

Utfärdad den 17 december 1970.

1 §

Denna lag äger tillämpning på all slags betalning i svenskt mynt, om ej annat är uttryckligen överenskommet eller eljest får anses avtalat.

2 §

Ingår i belopp som ska betalas öretal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt.

SFS 2009:283

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:1029

Denna lag träder i kraft d. 17 dec. 1970.

SFS 1991:1191

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1992

SFS 2009:283

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2010.