Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling

Utfärdad: 1978-06-01

Omtryckt i SFS 1985:184

1 §

Sådan ersättning av hyressökande för förmedling av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål som enligt 12 kap. 65 a § jordabalken får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling får uppgå till, inklusive mervärdesskatt, högst 3 000 kronor för en omöblerad eller möblerad lägenhet i ett en- eller flerfamiljshus och 1 000 kronor för ett möblerat eller omöblerat rum.

Ersättning får tas ut endast om förmedlingen leder till att det träffas ett hyresavtal.

SFS 2003:457

2 §

[Upphävd g. F (2003:457).]

SFS 2003:457

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:313

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1978.

SFS 1994:409

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

SFS 2003:457

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2003.