Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1983:585) om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond

Rubriken har denna lydelse enl. F 1992:1125.

Denna förordning upphör enligt F (2011:462) att gälla den 1 november 2011.

Utfärdad den 26 maj 1983.

För den garantiförbindelse som staten enligt 27 § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar ställer till hypoteksinstitutionens förfogande i form av grundfond skall hypoteksbanken betala en årlig avgift till staten. Avgiften är 0,33 procent av garantiförbindelsens belopp. Avgiften skall beräknas på grundfondens storlek den 1 juli och betalas före utgången av juli månad.

SFS 1992:1125

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:585

(Utkom d. 22 juni 1983.)

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1985:612

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1985.

SFS 1992:1125

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 2011:462

(Utkom d. 17 maj 2011.)