Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållandenDenna förordning upphör enligt F (2016:622) att gälla vid utgången av juni 2016.Utfärdad: 1988-12-011 §1 §Finansinspektionen får inhämta uppgifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden i fråga om sådan verksamhet som är föremål för myndighetens tillsyn. Energimarknadsinspektionen får inhämta sådana uppgifter i fråga om fjärrvärmeverksamhet. Konkurrensverket får inhämta sådana uppgifter i fråga om näringsverksamhet i övrigt.Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet ska betalas av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. F (2007:1326). 2 §2 §upphävd genom Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1988:1404 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989, då kungörelsen (1956:519) med vissa föreskrifter enligt lagen d. 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden skall upphöra att gälla. 1992:866 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992. 2002:694 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002. 2007:1326 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. 2016:622 (Utkom d. 13 juni 2016.)