Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Denna förordning upphör enligt F (2016:622) att gälla vid utgången av juni 2016.

Utfärdad: 1988-12-01

1 §

Finansinspektionen får inhämta uppgifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden i fråga om sådan verksamhet som är föremål för myndighetens tillsyn. Energimarknadsinspektionen får inhämta sådana uppgifter i fråga om fjärrvärmeverksamhet. Konkurrensverket får inhämta sådana uppgifter i fråga om näringsverksamhet i övrigt.

Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet ska betalas av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m.

SFS 2007:1326

2 §

upphävd genom

SFS 1993:684

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:1404

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989, då kungörelsen (1956:519) med vissa föreskrifter enligt lagen d. 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden skall upphöra att gälla.

SFS 1992:866

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 2002:694

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002.

SFS 2007:1326

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2016:622

(Utkom d. 13 juni 2016.)