Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:1675) med bemyndigande för Konsumentverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor

Denna förordning upphör enligt F (2018:1334) att gälla den 1 augusti 2018.

Utfärdad: 1992-12-17

Konsumentverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1675

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.