Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen

Denna lag upphör enligt F (2011:452) att gälla den 1 november 2011.

Utfärdad den 9 juni 1994.
Utkom från trycket den 20 juni 1994

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om ombildning av den institution som regleras i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar.

2 §

Landshypoteksföreningarna skall gå upp i en av föreningarna bildad ekonomisk förening. Delägarna i landshypoteksföreningarna blir medlemmar i den ekonomiska föreningen. Landshypoteksföreningarna upplöses utan likvidation och deras tillgångar och skulder övertas av den ekonomiska föreningen. Ombildningen skall göras den dag regeringen bestämmer.

3 §

Efter ombildningen skall den ekonomiska föreningen tillskjuta sin rörelse som apportegendom till ett av föreningen bildat kreditmarknadsbolag mot att föreningen erhåller samtliga aktier i bolaget. Sveriges allmänna hypoteksbank skall överlåta sin rörelse, utom obligationsskulden och övrig upplåning, till kreditmarknadsbolaget. Regeringen skall besluta om tidpunkt och villkor för överlåtelsen.

4 §

[Upphävd g. Lag (1994:758).]

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:758

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

2. Bestämmelsen i 4 § upphör att gälla d. 1 juli 1997.

SFS 2011:452

(Utkom d. 17 maj 2011.)