Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Utfärdad den 19 september 1996.
Utkom från trycket den 1 oktober 1996

För ansökan enligt 4 § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer som görs hos Bolagsverket skall avgift betalas med 625 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

SFS 2004:374

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:911

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1996.

SFS 2004:374

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.