Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Hemförsäljningsförordning (2000:275)

Hemförsäljningsförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2014:19) att gälla den 13 juni 2014.

Utkom från trycket den 23 maj 2000

utfärdad den 11 maj 2000

Formulär till handlingar och blanketter som avses i 4 kap. 3 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) fastställs av Konsumentverket.

SFS 2005:140

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:275

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2000, då hemförsäljningsförordningen (1981:1362) skall upphöra att gälla.

SFS 2005:140

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.